Kategóriák
Hírlevél
TOP termékek
Termékajánló
Házhozszállítás

Vásárlási feltételek

Tisztelt Vásárlónk! Kérjük, megrendelése, adatai megadása előtt figyelmesen olvassa el az alábbi adatvédelmi tájékoztatót, melyben az Ön által megadott személyes adatainak (név, lakcím, telefonszám, faxszám, elektronikus levelezési cím, egyéb elektronikus elérhetőség, egyéb számlázási adatok, szállítási cím, vásárlás időpontja, vásárolt termék, vásárlás helye, fizetés módja, bankszámla szám, kezelési módjáról adunk részletes tájékoztatást. Adatkezelő adatai: CSUPOR 97" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhelye: 5000 Szolnok, Rákóczi út 50., Adószám:11501718-2-16 Cégjegyzéket vezető bíróság és cégjegyzékszám: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága 16-09-004439. Telefon: 06 56 412 659, 06 56 515 060; Fax: 06 56/ 515 -060, email: csuporkft@gmail.com. Az adatkezelést cégünk belső munkatársavégzi. Az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján tájékoztatjuk, hogy Ön, mint a jelen elektronikus értékesítési felületet vásárlás céljából használó ügyfelünk az oldal használatával és adatai megadásával hozzájárul, hogy az Ön által megadott személyes adatait (így nevét, lakcímét, telefonszámát, faxszámát, elektronikus levelezési címét, egyéb elektronikus elérhetőségét, egyéb számlázási adatait, szállítási cím, fizetés módja, bankszámla szám) társaságunk, a Csupor 97' Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a megadott adatok kezelője az értékesítési tevékenységéhez (áruküldés; ajánlatok küldése;piackutatás; közvetlen üzletszerzés: reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével történő közlése) kapcsolódóan kezelje, az adatokat tárolja, felhasználja, Önt közvetlenül megkeresse. Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles hozzájárulását megadni, a szükséges adatok szolgáltatása önkéntes alapon történik az Ön részéről, az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ:  Adacsa Kft. (5000 Szolnok, Szolnok Ispán Krt. 7. Fsz/11.) e-mail: adacsa@adacsa.hu Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön társaságunktól megrendel valamely terméket, s azt nem személyesen veszi át társaságunk székhelyén, úgy az áru továbbítása és pontos kézbesítése érdekében az Ön által megadott adatokat azon fent írt továbbító szolgáltató részére adjuk át, mely a megrendelt árut –figyelemmel az Ön megrendelésében foglaltakra – az Ön részére eljuttatja. Tájékoztatjuk arról, hogy az adatok fenti módon történő átadása kizárólag a társaságunk által végzett adatkezelés körében történik változatlan céllal, mely cél, hogy Ön a megrendelt árut az Ön által jelzett címen átvehesse. Tájékoztatjuk arról, hogy megrendelésnek leküldésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a fenti módon adatait a továbbító szolgáltató részére átadjuk a fenti adatkezelési cél érdekében. Kérjük, hogy amennyiben Ön nem kívánja azt, hogy adatait társaságunk a fent megjelölt továbbító szolgáltató részére átadja, úgy ezt a körülményt írásban jelezze részünkre az csuporkft@gmail.com email címen. Tájékoztatjuk, hogy e körben telefonos vagy szóbeli jelzése nem elegendő, de akár faxon, email-ben vagy postai úton, esetleg személyesen átadott levelében az adattovábbítást megtilthatja. Amennyiben Ön tájékozódni szeretne, hogy adatait társaságunk milyen módon kezeli, azt kinek a részére adta át, vagy adatkezelésünkkel kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdése merül fel, úgy az csuporkft@gmail.com elektronikus levelezési címen vagy postai úton a Csupor ’97 Kft., 5000, Szolnok, Rákóczi út 50. címen erről felvilágosítást kérhet; egyben vissza is vonhatja bármikor ezen elérhetőségeken az adatai kezeléséhez korábban adott hozzájárulását. A Webáruház használatával Ön, akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a Webáruházban nem regisztrálhat, nem vásárolhat, hírlevélre nem iratkozhat fel, tekintettel arra, hogy GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Figyelemmel arra, hogy nem áll módunkban a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így Ön, mint érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak. A megadott adatok valóságáért Ön tartozik felelősséggel. Tájékoztatjuk, hogy a webáruházunk funkciói, a megrendelések nyilvántartása és teljesítése csak abban az esetben lehetséges, ha Ön, mint annak használója az adatait azt részünkre megadja, és az adatkezeléshez hozzájárul. Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi jogalapon, célokból és időtartamig kezeli Adatkezelés fajtája Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama Regisztrált felhasználóra vonatkozó adatkezelés Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) Név Lakcím (nem kötelező) E-mail cím Telefonszám (nem kötelező) Születési dátum Felhasználói fiók kezelése Rendelési adatok és számlák megtekintési lehetőségének biztosítása Kedvencek kezelése Az Érintett adattörlésre vonatkozó kérelméig Regisztrált felhasználóra vásárlás esetén vonatkozó adatkezelés A szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) Név Lakcím E-mail cím Telefonszám Rendelések teljesítése Rendelési visszaigazolás küldése Rendelés teljesítésével kapcsolatos kommunikáció A rendelés teljesítését követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidőig) Számlázási adatok kezelése Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) Név Lakcím Áruk és szolgáltatások ellenértékének számlázása Számviteli törvényben meghatározott határidőig (8 évig) Hírlevél, katalógus küldés Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) Név E-mail cím Telefonszám Lakcím (csak a választott módnak megfelelő adatot kezeljük) Reklámajánlatok küldése elektronikus és/vagy postai úton Az Érintett adattörlésre vonatkozó kérelméig Online kapcsolatfelvétel az érintett által Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) E-mail cím Név (nem kötelező) Lakcím (nem kötelező) Vevőszám (nem kötelező) Az Érintett weboldalon feltett kérdésének megválaszolása az ügyfélszolgálat által Az Érintett adattörlésre vonatkozó kérelméig Telefonos megkeresések rögzítése (Érintett általi kapcsolatfelvétel) Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) Név E-mail cím Telefonszám Lakcím (csak a választott módnak megfelelő adatot kezeljük) Rendelések adatainak felvétele Fogyasztói panaszok felvétele A rendelés teljesítését követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidőig); egyéb esetben ( panasz, információ kérés, segítség stb.) az adott ügy lezárásáig, melyet követően az adatokat töröljük A kötelezően megadandó adatok hiányában Cégünk nem tudja az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatást nyújtani, tehát nem tudja például a felhasználói fiókot létrehozni és kezelni, vagy a rendelést teljesíteni. Reklámküldemények és ajánlatok küldése céljából Cégünk kizárólag az Ön külön erre irányuló kifejezett hozzájárulása esetén kezeli az adatokat a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Ön a hírlevélben található link alkalmazásával, vagy az Cégünk 1. pontban rögzített elérhetőségein bármikor megtilthatja, hogy részére Cégünk a továbbiakban reklámküldeményt küldjön. Cégünk telefonos ügyfélszolgálatot is működtet, melynek során hívását hangfelvétel útján nem rögzítjük.
Webáruház készítés